Virtual Computer School MARET Virtual Computer School MARET Virtual Computer School MARET Virtual Computer School MARET Virtual School Virtual School
*
AutoDesk Authorized Consultant *Computer School MARET *years *Virtual teacher Experience
English *Teacher *Computer School MARET

Virtual Computer School MARET Virtuálna Počítačová škola MARET

AutoCAD virtual course

English

AutoCAD virtuálne školenie

Slovak

Študent***********Cestovanie***Živý virtuálny kurz*******Profesia********Čas školenia**Vyučovacie hodiny

English *English *English *English *English *English

Student***********Traveling******Live virtual course****Profession******Training time*********Lessons

Flexible and Virtual AutoCAD training one to one with teacher

Flexible AutoCAD training

This is not a classical training where you have to follow the scheduled time, date and duration of training, but rather it is a training where you can choose the time and number of lessons of training sessions. If you cannot learn the next day nothing happens. You can arrange another lesson when it suits you.

Flexible training

You can interrupt the training, for example, for a week, two weeks, etc., then continue in training at any time again.

Flexible training

This schedule is flexible for you so that you can do your job but also educate yourself in order to receive higher education and enhance your productivity at work.

Virtual AutoCAD training

By learning AutoCAD virtually you do not have to travel anywhere. You can connect to our computer - server, at a pre-arranged time. After connecting, you will be able to see teaching materials or the AutoCAD working space on your screen. Voice will be transmitted via Skype.

Virtual training

The training is supervised by the teacher. The teacher will lead you through the whole teaching, and you will draw your projects under supervision. At the same time you can ask questions and the teacher will answer them immediately.

I look forward to your participation in our professional training of AutoCAD.

Flexibilný a virtuálny kurz AutoCAD s lektorom

Flexibilný kurz AutoCAD

nie je klasický kurz kde musíte dodržiavať naplánovaný čas, deň a dĺžku školenia, ale naopak jedná sa o školenie, kde čas, deň a dĺžku školenia si môžete dohodnúť, resp. ak vám to na ďalší deň nevyhovuje nič sa nedeje dohodnete si iný termín, kedy vám to školenie najbližšie bude vyhovovať.

Flexibilný kurz

môžete kedykoľvek prerušiť, napr. na týždeň, dva týždne... a potom v školení môžete kedykoľvek opäť pokračovať.

Flexibilný kurz

je šité pre Vás, aby ste mohli v pohode pracovať a zároveň sa aj vzdelávať, čím získate vyššie vzdelanie a zvýšite si pracovnú pohodu pri kreslení projektov a produktivitu.

Virtuálny kurz AutoCAD

je kurz pri ktorom nemusíte nikde cestovať, pripojíte sa na náš počítač - server, v čase keď Vám to najviac vyhovuje. Po pripojení budete mať pred sebou obrazovku AutoCADu alebo výukovú obrazovku. Hlas bude prenášaný cez Skype.

Virtuálny kurz

prebieha pod dohľadom lektora. Lektor Vás povedie celou výučbou, pod jeho dohľadom budete kresliť svoje projekty a zároveň môžete klásť okamžité otázky a lektor Vám ich okamžité zodpovie.

Teším sa na Vašu účasť na našom profesionálnom školení AutoCAD.

Flexibilný a virtuálny kurz AutoCAD s lektorom

Flexibilné a Virtuálne školenia AutoCADu boli vyvinuté počas mojej 27 ročnej praxe vzdelávania AutoCADu za účelom, aby ste mohli v pohode pracovať a zároveň sa aj vzdelávať. Myslím si, že napr. 2 v. h. je každý schopný si nájsť za týždeň pri akejkoľvek pracovnej záťaži, ak ma záujem sa vzdelávať. Flexibilné školenie môžete kedykoľvek prerušiť a potom môžete pokračovať.

Všetci moji klienti využívajú tieto výhody flexibilného a virtuálneho školenia AutoCADu. Nie je potrebné školenie odkladať, nakoľko zastavíte svoj rast a zároveň veci, ktoré by ste mohli robiť už dnes jednoduchšie, sa vykonávajú zložito, čim sa stráca čas, mnohokrát sa stáva, že práca nie je ani automatizovaná.

Odkladaním školenia keď to budem potrebovať si sami programujete stres, pretože, ak školenie už naozaj potrebujete musíte naraz preberať obrovské množstvo nových informácií. Je to veľmi nekomfortné, únavné a zaťažujúce. Tieto vedomosti navyše nie sú hlboko zapísané v pamäti.

Naopak, ak školenie absolvujete v etape keď ho ešte nepotrebujete vtedy sa školenie stáva zábavou, lepšie sa vám študuje a informácie sa vám lepšie ukladajú do hlbokej pamäti. Môžete študovať pomaly a bez stresu !!! Navyše neustále si zvyšujte vzdelanie, čo sa prejaví aj vo vašej práci a nakoniec zistíte, že máte viac času na všetko.

Je to z toho dôvodu, že práce sa vykonávajú jednoduchšie a mnohé úkony boli zautomatizované, to znamená, že používate knižnice blokov, máte naprogramované pečiatky a legendu pre popis miestnosti, ktoré len vyplňujete a používate kvalitne vyhotovené prototypové výkresy s využitím výkresového priestoru - layoutu.

This website is using cookies. More info.
x
This website uses Google services. You may find their privacy policy here. Reject OK