Cena školenia a Záväzná prihláška Nauč sa Anglicky

Cenník školenia Nauč sa Anglicky

Záväzná prihláška

Po vyplnení Záväznej prihlášky a jej odoslaní - Záväzná prihláška príde do Počítačovej školy MARET. Záväznú prihlášku potvrdíme, podpíšeme a odošleme ju na Váš e-mail. Keď Vám príde Vám Záväzná prihláška, je potrebné aby Ste ju tiež podpísali a potom ju zaslali ako prílohu na e-mail: psmaret@gmail.com

Ďakujem Vám za prejavený záujem o naše školenia Nauč sa Anglicky a vážim si dôveru, ktorú vkladáte do nás.

Do školenia Nauč sa Anglicky môžete byť zaradený až po odoslaní vyplnenej a podpísanej Záväznej prihlášky a po uhradení sumy za školenie Nauč sa Anglicky na náš účet. Po uhradení sumy za školenie Angličtiny Vám vystavíme faktúru za školenie Nauč sa Anglicky – daňový doklad a zašleme Vám ju e-mailom, zároveň Vám zatelefonujeme alebo zaemailujeme, aby sme stanovili termín školenia Nauč sa Anglicky. Teším sa na Vašu účasť na našom školení Angličtiny.

Rezervujte si termín školenia Nauč sa Anglicky ešte dnes.

Účastník vzdelávania:
Meno kontaktnej osoby:
Názov organizácie:
Ulica:
PSČ, Mesto:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
Skype:
Počet osôb:
Počet vyuč.hodín školenia
Cena celkom: