***Virtuálna Počítačová Škola MARET***Celoživotné vzdelávanie dospelých***Virtuálna Počítačová Škola MARET***Vzdelávanie ako individuálna a spoločenská priorita rozvoja***Virtuálna Počítačová Škola MARET***Vzdelávanie priblížené k Vášmu domovu***

Prvá virtuálna škola na Slovensku. Nauč sa AutoCAD virtuálne v reálnom čase cez Internet za účasti lektora.

Virtuálna Počítačová škola MARET ponúka školenia v Slovenskom a Anglickom jazyku v EU a v ostatných častiach sveta.

Cena školenia a Záväzná prihláška AutoCADu 2D

Cenník školenia AutoCADu 2D

  • Cena Flexibilného školenia AutoCADu 2D je 12 €/vyučovacia hodina/osoba.Na školení je len 1 študent - ide o individuálne školenie. Školenie začína hneď prihlásením sa už jedného účastníka.

Záväzná prihláška

Po vyplnení Záväznej prihlášky a jej odoslaní - Záväzná prihláška príde do Počítačovej školy MARET. Záväznú prihlášku potvrdíme, podpíšeme a odošleme ju na Váš e-mail. Keď Vám príde Vám Záväzná prihláška, je potrebné aby Ste ju tiež podpísali a potom ju zaslali ako prílohu na e-mail: psmaret@gmail.com

Ďakujem Vám za prejavený záujem o naše školenia AutoCADu a vážim si dôveru, ktorú vkladáte do nás.

Do školenia AutoCADu môžete byť zaradený až po odoslaní vyplnenej a podpísanej Záväznej prihlášky a po uhradení sumy za školenie AutoCADu na náš účet. Po uhradení sumy za školenie AutoCADu Vám vystavíme faktúru za školenie AutoCADu – daňový doklad a zašleme Vám ju e-mailom, zároveň Vám zatelefonujeme alebo zaemailujeme, aby sme stanovili termín školenia AutoCADu. Teším sa na Vašu účasť na našom profesionálnom školení AutoCADu.

Rezervujte si termín školenia AutoCADu ešte dnes.

Prvá vyučovacia hodina školenia AutoCADu zdarma!

Ak sa chcete vrátiť späť, kliknite tu.
Účastník vzdelávania:
Meno kontaktnej osoby:
Názov organizácie:
Ulica:
PSČ, Mesto:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
Skype:
Počet osôb:
Počet vyuč.hodín školenia AutoCADu
Cena celkom:

Čakajúci faktor 7 dní

REFERENCIE

World English Institute v USA ***Diplom***