***Virtuálna Počítačová Škola MARET***Celoživotné vzdelávanie dospelých***Virtuálna Počítačová Škola MARET***Vzdelávanie ako individuálna a spoločenská priorita rozvoja***Virtuálna Počítačová Škola MARET***Vzdelávanie priblížené k Vášmu domovu***

Prvá virtuálna škola na Slovensku. Nauč sa AutoCAD virtuálne v reálnom čase cez Internet za účasti lektora.

Virtuálna Počítačová škola MARET ponúka školenia v Slovenskom a Anglickom jazyku v EU a v ostatných častiach sveta.


Flexibilné a virtuálne školenia AutoCADu sú veľmi populárne a žiadané na trhu.

Výhody týchto školení sú:

* 1. Možnosť si vytvoriť školenie AutoCADu podľa vlastnej predstavy

* 2. Možnosť využívať flexibilný čas školenia AutoCADu

* 3. Možnosť si určiť počet hodín školenia AutoCADu

* 4. Možnosť si určiť obsah školenia AutoCADu

* 5. Možnosť si určiť cenu školenia AutoCADu

* 6. Možnosť prerušiť a pokračovať v školení AutoCADu;

* 7. Nemusieť za školením AutoCADu nikde cestovať – priamo je možné školenie AutoCADu absolvovať z pohodlia domova alebo zamestnania

* 8. Na školení AutoCADu je len lektor a vy - je tu Individuálny prístup, kde priamo komunikujete s lektorom o problémoch, ktoré vás trápia

* 9. Školenie AutoCADu je prispôsobené vašej profesii, ak ste napr. strojár , kreslíte strojárske výkresy

*10. Počas školenia AutoCADu kreslíte prvý projekt pod dohľadom lektora

*11. X- ročné praktické skúsenosti lektora v školení AutoCADu

Pre tieto nesporné výhody je veľký záujem študentov absolvovať tieto flexibilné a virtuálne školenia AutoCADu. Pre vašu orientáciu je zavedený pojem čakajúci faktor. Napr.

Ak pošlete záväznú prihlášku a uhradíte zálohovú faktúru, potom od dňa úhrady zaplatenia zálohovej faktúry nastupuje čakajúci faktor, ktorý vyjadruje čas v dňoch, po ktorých môžete byť do flexibilného a virtuálneho školenia AutoCADu zaradený.

Z tohto dôvodu Vám doporučujem, aby ste si včas objednali školenie AutoCADu.

Zároveň Vám chcem poďakovať za záujem o školenia AutoCADu a za trpezlivosť, ktorú preukazujete pri čakaní na zaradenie do flexibilného a virtuálneho školenia AutoCADu.

Čakajúci faktor 7 dní

REFERENCIE

World English Institute v USA ***Diplom***