***Virtuálna Počítačová Škola MARET***Celoživotné vzdelávanie dospelých***Virtuálna Počítačová Škola MARET***Vzdelávanie ako individuálna a spoločenská priorita rozvoja***Virtuálna Počítačová Škola MARET***Vzdelávanie priblížené k Vášmu domovu***

Prvá virtuálna škola na Slovensku. Nauč sa AutoCAD virtuálne v reálnom čase cez Internet za účasti lektora.

Virtuálna Počítačová škola MARET ponúka školenia v Slovenskom a Anglickom jazyku v EU a v ostatných častiach sveta.


Nauč sa Anglicky

 • Tento kurz Angličtiny je určený pre začiatočníkov aj pokročilých, ktorí potrebujú rýchlo vniknúť do anglického jazyka a zorientovať sa v ňom. V prvej časti kurzu je vysvetlené používanie podstatných mien, prídavných mien, slovies, prísloviek atď. / viď. Osnovu kurzu/ V ďalšej časti kurzu je vysvetľovaná gramatika - všetky časy používané v angličtine teoreticky a zároveň prakticky vo vetách. / viď. Osnovu kurzu/ V poslednej časti kurzu získa študent praktické materiály, web stránky, linky na anglické videá a pod. Absolvent kurzu je vedený tak, aby po absolvovaní kurzu bol schopný sa ďalej rozvíjať sám ako samouk.

Názov školenia

Nauč sa Anglicky

Aké výhody získate, ak si objednáte školenie Nauč sa Anglicky v Počitačovej škole MARET ?

 • Školenia prebiehajú priamo u Vás v zamestnaní alebo doma.
 • Nemusíte za školením nikde cestovať, míňať peniaze na cestovné a strácať drahocenný čas.

Metóda školenia

 • Celá výučba sa skladá z teoretického vysvetlenia látky a zároveň je aplikovaná na praktických vetách. Týmto spôsobom je zabezpečená 100% istota, že študent danú látku nielen pochopí, ale vie to aj prakticky používať.
 • Školenie Nauč sa Anglicky je vhodné pre úplných začiatočníkov, ako aj pre pokročilých užívateľov angličtiny.
 • Školenie je prevádzané virtuálnou formou cez internet v reálnom čase, za účasti lektora.

Čo potrebujete pre absolvovanie virtuálneho školenia Nauč sa Anglicky v reálnom čase za účasti Lektora.

 • Študent musí mať počítač, internetové pripojenie, mikrofón a reproduktory.

Počet hodín školenia Nauč sa anglicky

 • Počet vyučovacích hodín školenia môže byť flexibilný, t.j. účastník školenia si ho navolí sám.
 • Počet vyučovacích hodín školenia AutoCADu môže byť: 6, 12, 18, 24, 30

Čas školenia

 • Flexibilné školenia: účastník školenia si čas, a deň školenia dohodne s lektorom.

Miesto školenia

 • Miestom školenia je internet. Školenie je prevádzané virtuálnou formou cez internet

Osnova školenia - Nauč sa Anglicky

Číslo produktu Názov kapitoly
PLU 701 Podstatné mená
PLU 702 Slovesá
PLU 703 Modálne slovesá
PLU 704 Prídavné mená
PLU 705 Príslovky
PLU 706 Predložky
PLU 707 Spojky
PLU 708 Zámená
PLU 709 Číslovky
PLU 710 Slovosled
PLU 711 Otázka
PLU 712 Tvorenie slov preponami
PLU 713 Tvorenie slov príponami
PLU 714 ŠTRUKTÚRA JAZYKA
PLU 715 Prítomný čas -TERAZ - NOW
PLU 716 Štruktúra prítomného času
PLU 717 Pomocné slovesá
PLU 718 Časovanie slovies - Prítomný čas
PLU 719 Present simple - Prítomný čas to be to have do do not does does not
PLU 720 Zmena slovies na koncovku – ing
PLU 721 Present Continuous - Prítomný čas priebehový to be + ing
PLU 722 Present simple + Present Continuous
PLU 723 Present Perfect – Predprítomný čas – have + minulé príčastie
PLU 724 Present Perfect Continuous – Predprítomný čas priebehový – have been + ing
PLU 725 Present Perfect + Present Perfect Continuous
PLU 726 Present Perfect + Present Perfect Continuous
PLU 727 Present Continuous + Present Perfect Continuous
PLU 728 Present Perfect + Present Perfect Continuous
PLU 729 Budúci čas
PLU 730 Štructúra budúceho času
PLU 731 Časovanie slovies
PLU 732 Future Simple - Budúci čas will
PLU 733 Future Continuous - Budúci čas prebiehový will be +ing
PLU 734 Future Perfect - Predbudúci čas will have + minulé príčastie
PLU 735 Future Perfect Continuous - Predbudúci čas will have been + ing
PLU 736 Špeciálne vyjadrenie budúceho času – going to
PLU 737 Špeciálne vyjadrenie budúceho času
PLU 738 Minulý čas
PLU 739 Štruktúra minulého času
PLU 740 Časovanie slovies - Minulý čas
PLU 741 Past Simple - Minulý čas was were
PLU 742 Past Continuous - Minulý čas priebehový - was + ing were + ing
PLU 743 Past Perfect - Predminulý čas – had + minulé príčastie
PLU 744 Past Perfect Continuous - Predminulý čas priebehový - had been + ing
PLU 745 Have and have got
PLU 746 Used to do
PLU 747 Trpný rod
PLU 748 Podmienkové vety
PLU 749 Želacie vety
PLU 750 Do, Make
PLU 751 Časové vety
PLU 752 Vzťažné vety
PLU 753 Účelové vety
PLU 754 Časová súslednosť
PLU 755 Nepriama reč
PLU 756 Gerundium
PLU 757 Infinitiv
PLU 758 Web linky pre učenie, počúvanie, pozeranie anglických textov, filmov a seriálov a videí