***Forum***AutoCAD Slovak Forum***AutoCAD English Forum***

Prvá virtuálna škola na Slovensku. Nauč sa AutoCAD virtuálne v reálnom čase cez Internet za účasti lektora.

Virtuálna Počítačová škola MARET ponúka školenia v Slovenskom a Anglickom jazyku v EU a v ostatných častiach sveta.

AutoCAD English Forum

Members

 • Registration for free.
 • Membership for free.
 • If you register you will get membership.
 • You can write topics in AutoCAD English Forum.

Premium Members

 • Registration for free.
 • Premium Membership fee 20 Euro for year.
 • If you pay 20 Euro per year for Premium Membership You will get membership with AutoCAD support during whole year.
 • First of all you must register like Member and then pay 20 Euro by PayPal.
 • Finally I will change you from Member to Premium Member.

AutoCAD Slovak Forum

Členovia

 • Registrácia zdarma.
 • Členstvo zdarma.
 • Ak sa zaregistrujete získate členstvo.
 • Potom môžete písať témy na AutoCAD Slovak Forum.

Premium Členovia.

 • Registrácia zdarma.
 • Premium Členstvo poplatok 20 Euro za rok.
 • Ak zaplatíte 20 Euro za rok získate Členstvo s AutoCAD podporou počas celého roka.
 • V prvom rade sa musíte zaregistrovať ako členovia, potom je potrebné uhradiť 20 Euro na PayPal.
 • Nakoniec zmením Členovia na Premium Členovia.

My PayPal: psmaret@gmail.com

World English Institute in USA ***Diploma***

Autorizovaný konzultanlt firmy AutoDesk

Authorized consultant firm AutoDesk

1993-2018

A teacher with 25 years experience teaches you AutoCAD.Contact

Mobile:

00356 77 146 731

E-mail:

psmaret@gmail.com

Skype:

psmaret

Locanto